Oferujemy układy scalone, tranzystory, multimetry, sprzęt lutowniczy, zasilacze, głośniki, kable, anteny, złącza, akcesoria komputerowe, telefoniczne, samochodowe, audio i wiele innych.

Wyszukiwarka


Kategorie


Konsultanci online

Bezpośredni kontakt z handlowcem w sklepie:
Sklep
tel. 77 541 88 40
tel. 77 456 57 51
fax 77 541 88 50
Magazyn

Koszyk

Koszyk jest pusty
 


LogowanieNowe produkty

59,00 zł brutto
47,97 zł netto
 
1,97 zł brutto
1,60 zł netto
 
2,99 zł brutto
2,43 zł netto
 
3,99 zł brutto
3,24 zł netto
 
0,20 zł brutto
0,16 zł netto
 
23,51 zł brutto
19,11 zł netto


Dostawa

Poczta Polska


GLS

ALARM SAMOCHODOWY Z HOMOLOGACJĄ

ALARM SAMOCHODOWY Z HOMOLOGACJĄ
182,04 zł brutto
148,00 zł netto
Na magazynie: brak
Nr katalogowy:19757
brak na magazynie
Szczegóły:
Instrukcja alarmu (BX4000)
Dane techniczne
A. Centralka
1. Napięcie: 12V±1V(DC)
2. NatęŜenie statyczne: ≤8mA (bez czujnika(
3. Częstotliwość: 315MHz
4. NatęŜenie wyjściowe:
5. Kierunkowskazy:5*2A; syrena: 3A ; centralna blokada: 15A
B. Pilot
1. Napięcie: 12V/6V
2. NatęŜenie statyczne:≤0mA
3. Bateria: 12V/3V
4. Częstotliwość:315MHz
Funkcje:
Uzbrojenie:
Normalne: Przyciśnij , światła zaświecą się jednokrotnie, syrena wyda pojedynczy dźwięk, drzwi
zostają zablokowane. System uzbraja się w 60s
W czasie jazdy: Krótkie naciśnięcie przycisku uruchamia blokadę drzwi
W czasie trwania sygnału alarmu: Krótkie przyciśnięcie przycisku wstrzymuje sygnał alarmu ;
system pozostaje w trybie uzbrojenia.
Rozbrojenie:
W trybie uzbrojonym lub w czasie trwania sygnału alarmu: Krótkie naciśnięcie przycisku
spowoduje rozbrojenie pojazdu, światła zaświecą się dwukrotnie, drzwi zostają odblokowane.
Ciche uzbrojenie:
Normalne: Krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje ciche uzbrojenie, światła zaświecą się
jednokrotnie, drzwi zostaną zablokowane.
W czasie trwania sygnału alarmu: Krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje wstrzymanie sygnału
alarmu; system nadal pozostaje w trybie uzbrojenia
Lokalizacja pojazdu:
W trybie normalnym lub uzbrojonym: Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje mruganie świateł
pojazdu przez 15s oraz uruchomienie sygnału dźwiękowego, przyciśnięcie dowolnego przycisku
wstrzymuje tryb lokalizacji pojazdu.
Alarmowanie
Jeśli system wykrył próbę kradzieŜy poprzez czujnik ultradźwiękowy, czujnik uderzeniowy, zapłon lub
otworzenie drzwi pojazdu nastąpi sygnał dźwiękowy przez 30s, światła będą mrugać przez 30s,
nastąpi blokada zapłonu.
Funkcja antywłamaniowa
Przyciśnij przez 2 sekundy, zapalą się światła, następnie przyciśnij światła zaczną mrugać,
rozpocznie się sygnał dźwiękowy. Silnik wstrzyma pracę po 40s. Przyciśnij aby wyłączyć tryb
antywłamaniowy.
-Aby przywrócić pracę silnika: przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję włączoną i przyciśnij &
przez 2 sekundy, światła zaświecą się 2 razy i nastąpi 2-krotlny sygnał dźwiękowy.
Jeśli światła zaświeciły się 1 raz i nastąpił 1-krotny sygnał dźwiękowy oznacza to Ŝe przywrócenie
pracy silnika nie powiodło się i naleŜy powtórzyć procedurę.
Automatyczne powtórne uzbrojenie
W trybie uzbrojenia, po włączeniu rozbrojenia, gdy w ciągu 30s nie otworzy się drzwi pojazdu system
automatycznie przełączy się z powrotem w tryb uzbrojenia.
Sterowanie +/-
Otwórz centralkę i znajdź zworę J1 by przełączać pomiędzy + a -
Powietrzne lub elektryczne blokowanie
Otwórz centralkę i znajdź zworę J2 aby wybrać powietrzne lub elektryczne blokowanie
Zapamiętywanie ustawień systemu
System zapamiętuje i powraca do ustawień z przed przerwy w dopływie mocy.
Zdalne otwieranie bagaŜnika:
W trybie rozbrojonym przytrzymaj przez 2s przycisk
Przypominanie o uzbrojeniu
Po zatrzymaniu pojazdu nastąpi przypominanie o uzbrojeniu poprzez 3-krotny sygnał dźwiękowy i
3-krotne zaświecenie świateł.
Oświetlenie wewnętrzne
Po rozbrojeniu wewnętrzne oświetlenie samochodu pozostanie włączone przez 18s.
Wyjście do domykania szyb
W trybie uzbrojonym przyciśnij by uruchomić automatyczne domykanie szyb.
Uczenie się kodu pilota
W trybie rozbrojonym przekręć kluczyk w stacyjce 3 razy i ustaw na włączoną pozycję. Zapalą się
światła. Naciśnij dowolny przycisk pilota, nastąpi pojedynczy sygnał dźwiękowy, światła zaświecą się
jednokrotnie sygnalizując pomyślnie zakończony proces uczenia się kodu.
Ponowne przekręcenie kluczyka w stacyjce spowoduje zakończenie trybu uczenia się kodu.
Rozbrojenie awaryjne
W trybie uzbrojonym: Jeśli pilot się zepsuł lub zgubił: przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji wyłączonej
na włączoną 10 razy, a system automatycznie się rozbroi.
Diagram:
Zamek centralny
Legenda:
Orange- pomarańczowy
White – biały
Yellow – Ŝółty
o/b – pomarańczowy/biały
w/b – biały/czarny
y/b – Ŝółty/czarny
close signal – sygnał zamykania
open signal – sygnał otwierania
n.c – normalne zamykanie
n.o – normalne otwieranie
con – wyjście do przekaźnika

alarm samochodowy z homologacjĄ
Valid XHTML 1.0 Strictoffer
∧ do góry
endecz