Oferujemy układy scalone, tranzystory, multimetry, sprzęt lutowniczy, zasilacze, głośniki, kable, anteny, złącza, akcesoria komputerowe, telefoniczne, samochodowe, audio i wiele innych.

Wyszukiwarka


Kategorie


Konsultanci online

Bezpośredni kontakt z handlowcem w sklepie:
Sklep
tel. 77 541 88 40
tel. 77 456 57 51
fax 77 541 88 50
Magazyn

Koszyk

Koszyk jest pusty
 


LogowanieNowe produkty

26,49 zł brutto
21,54 zł netto
 
0,73 zł brutto
0,59 zł netto
 
44,58 zł brutto
36,24 zł netto
 
28,56 zł brutto
23,22 zł netto
 
45,74 zł brutto
37,19 zł netto
 
8,00 zł brutto
6,50 zł netto


Dostawa

Poczta Polska


GLS

ALARM SAMOCHODOWY BX3000

ALARM SAMOCHODOWY BX3000
65,01 zł brutto
52,85 zł netto
Na magazynie:
Nr katalogowy:19756
Opis:
Alarm dopasowany do samochodów wyposażonych w oryginalny alarm i zamek
centralny. Wykorzystuje oryginalne piloty samochodu.
Szczegóły:
Instrukcja Alarmu BX3000
Alarm dopasowany do samochodów wyposaŜonych w oryginalny alarm i zamek
centralny. Wykorzystuje oryginalne piloty samochodu.
Funkcje podstawowe
1ıUzbrajanie
Naciśnij przycisk " " pilota, światła zaświecą się jednokrotnie, syrena wyda
jednokrotny dźwięk, nastąpi automatyczne zablokowanie drzwi, dioda LED zacznie
powoli mrugać. Nastąpi blokada zapłonu.
2ıRozbrajanie
Naciśnij przycisk " " pilota, światła zaświecą się trzykrotnie, syrena wyda
dwukrotny dźwięk, nastąpi automatyczne odblokowanie drzwi. Jeśli drzwi nie zostaną
otwarte w ciągu 30 sekund po rozbrojeniu, system automatycznie powróci w tryb
uzbrojenia.
3ıFunkcja antywłamaniowa
W trybie uzbrojenia syrena wyda sygnał dźwiękowy przez 30 sekund jeśli system
wykryje jedną z poniŜszych akcji:
1) System wykrył próbę włamania
2) System wykrył rozruch silnika
3) Drzwi zostały otworzone
4) Została otworzona klapa bagaŜnika
4ıInformowanie o naruszeniu systemu w trybie uzbrojenia
Jeśli alarm był naruszony w trybie uzbrojenia, system poinformuje o tym właściciela
pojazdu po pierwszym otworzeniu drzwi w trybie rozbrojenia poprzez jednokrotny
sygnał dźwiękowy.
5ıZapamiętywanie stanu systemu
Alarm zapamiętuje aktualny stan systemu. W razie przerwy w dostawie mocy i
ponownym wznowieniu, system przywraca ostatnio zapamiętany stansystemu.
6ıAutomatyczne powtórne uzbrajanie
Po rozbrojeniu jeśli drzwi nie zostały otwarte w ciągu 30 sekund lub nie został
włączony silnik, system automatycznie uzbroi się po 30 sekundach.
7ıAwaryne rozbrojenie
Jeśli z powodu zgubienia lub uszkodzenia pilota nie moŜna rozbroić alarmu, naleŜy
otworzyć drzwi uŜywając oryginalnego klucza następnie przekręcić kluczyk w stacyjce
8 razy w ciągu 8 sekund i zostawić na włączonej pozycji po czy nastąpi 2 krotny
sygnał dźwiękowy a system się rozbroi.
8ıAutomatyczne blokowanie zamka centralnego
Przed rozpoczęciem jazdy, po zamknięciu drzwi, przekręć kluczyk w stacyjce (lub
ponownie otwórz I zamknij drzwi), następnie przyciśnij hamulec przez 15s a drzwi
zablokują się automatycznie. Po wyłączeniu silnika system odblokuje drzwi
automatycznie.
UWAGA: Jeśli drzwi nie są zamknięte prawidłowo lub jeśli kluczyk w stacyjce nie
zostanie przekręcony drzwi nie zablokują się automatycznie.
9ı Ostrzeganie o niedomkniętych drzwiach (w trybie rozbrojonym)
Jeśli drzwi zostaną otwarte w trybie rozbrojenia, światła zaczną mrugać przez 10s aby
ostrzec pojazdy z tyłu. Po zamknięciu drzwi światła przestają mrugać.
10ı Funkcje zworek
Fukcja Zworka
wyłączona
Zworka
włączona
Zworka 1 Automatyczne blokowanie
zamka centralnego
Nieaktywne Aktywne
Zworka 2
Automatyczne powtórne
uzbrajanie
Nieaktywne Aktywne
Zworka 3 Dźwięk syreny Nieaktywne Aktywne
Zworka 4
Ostrzeganie o niedomkniętych
drzwiach
Nieaktywne Aktywne
1. JeŜli funkcję “Dźwięk syreny” ustawisz jako “Nieaktywne”, syrena będzie milczeć w
trybach uzbrojenia i rozbrajania jednak jednak syrena będzie aktywna w trybie
alarmowania (przy otwarciu drzwi lub rozruchu silnika w trybie uzbrojenia).
2. Po zaprogramowaniu powyŜszych funkcji naleŜy na 5s wyłączyć zasilanie alarmu i
włączyć ponownie aby wybrane funkcje były aktywne

alarm samochodowy bx3000
Valid XHTML 1.0 Strictoffer
∧ do góry
endecz