Oferujemy układy scalone, tranzystory, multimetry, sprzęt lutowniczy, zasilacze, głośniki, kable, anteny, złącza, akcesoria komputerowe, telefoniczne, samochodowe, audio i wiele innych.

Wyszukiwarka


Kategorie


Konsultanci online

Bezpośredni kontakt z handlowcem w sklepie:
Sklep
tel. 77 541 88 40
tel. 77 456 57 51
fax 77 541 88 50
Magazyn

Koszyk

Koszyk jest pusty
 


LogowanieNowe produkty

24,00 zł brutto
19,51 zł netto
 
3,99 zł brutto
3,24 zł netto
 
45,05 zł brutto
36,63 zł netto
 
5,56 zł brutto
4,52 zł netto
 
56,84 zł brutto
46,21 zł netto
 
2,99 zł brutto
2,43 zł netto


Dostawa

Poczta Polska


GLS

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Realizacja zamówienia
 3. Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy PRODIN, dostępny pod adresem internetowym www.prodin.pl, sklep.prodin.pl oraz www.prodin.eu, prowadzony jest przez firmę Prodin.
  NIP: PL7541069254    REGON: 530678275    ZEZWOLENIE: 491/91
 2. Sklep internetowy PRODIN, zwany dalej Prodin, prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych w ramach witryny WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym PRODIN realizuje firma Prodin, ul. Dubois 22, 45-070 Opole.
 3. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.
 4. Zawartość sklepu internetowego PRODIN nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 5. Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta. Zastrzegamy możliwość zmiany cen i cech produktow (w szczególności wyglądu zewnętrznego - witryna WWW zawiera przykładowe zdjęcia produktów). W przypadku zmiany ceny, Klient jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej zaraz po wypełnieniu i odebraniu zamówienia przez obsługę sklepu Prodin.
 6. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia lub uzgadniany (telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej) i wykazywany kupującemu.
 9. Prodin zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 10. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT lub paragon fiskalny. Dokument sprzedaży jest wystawiany w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.
 11. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT lub paragonu. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:
  • kontakt telefoniczny: 077 456 57 51,
  • wysłanie listu drogą poczty elektronicznej na adres:
   sklepsklep.prodin.pl.

Realizacja zamówienia

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową (strona WWW, wiadomość e-mail) lub faksem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej).
 3. Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej na adres e-mail zamawiającego.
 4. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem,
  • gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w sklepie w Opolu (ul. Dubois 22) lub, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą sklepu, na giełdzie elektronicznej we Wrocławiu lub w Katowicach,
  • przelewem na rachunek bankowy.
   Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek. Należność w formie przelewu należy uregulować wpłacając należność na konto:
   Przedsiębiorstwo "PRODIN"
   45-070 Opole, ul. Dubois 22
   mBank 43 1140 2004 0000 3702 3891 4902
 5. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać swoją nazwę użytkownika (login) ustaloną podczas rejestracji w sklepie internetowym Prodin.
 6. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto firmy Prodin.
 7. Zamówione towary są wysyłane tego samego dnia lub następnego dnia roboczego (tylko w wypadku dużego obciążenia) od momentu weryfikacji zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie Prodin (w przypadku przedpłaty).
 8. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 9. Minimalna wartość realizowanego zamówienia wynosi 30,00 zł netto.
 10. Zamówienia na kwotę powyżej 2000,00 zł netto realizowane są tylko w postaci przedpłaty na podstawie faktury ,,proforma'' wysyłanej do klienta faksem lub listem poleconym.
 11. W uzasadnionych przypadkach Prodin zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru

 1. Odpowiedzialność Prodin za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.
 2. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) i odesłać na własny koszt na adres firmy Prodin. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy (wartości produktu) na konto Klienta.
 3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych procedur pokrywa Klient.
 4. Towary objete gwarancją podlegają wymianie gwarancyjnej w okresie trwania gwarancji lecz nie wszystkie towary sprzedawane w sklepie Prodin podlegają gwarancji.
 5. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu (faktura lub paragon fiskalny) oraz nienaruszona plomba gwarancyjna, która musi być umieszczona na każdym towarze objętym gwarancją.
 6. Jednocześnie informujemy, że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.
 7. Prodin stara się realizować reklamacje na bieżąco. W przypadku opóźnień, Klient proszony jest o kontakt z działem reklamacji firmy Prodin.
 8. Gwarancji nie podlegają diody, tranzystory oraz układy scalone (Prodin nie sprzedaje tzw. ,,malowanek'').
 9. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW.

Ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym PRODIN i składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Jeśli Klient rejestrując się w sklepie internetowym PRODIN zgodzi się na otrzymywanie "elektronicznego biuletynu informacyjnego serwisu Prodin", jego dane będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Prodin są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep Prodin z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
Valid XHTML 1.0 Strictoffer
∧ do góry
endecz